Project Description

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA PREVIS ASSOCIATS A PDU C-31 TRAM ST. ADRIÀ DE BESÒS – BADALONA

CLIENT:  GENERALITAT DE  CATALUNYA

MUNICIPI:  SANT ADRIÀ DE BESÒS – BADALONA

ANY : 2019 – 2020 

més informació 

Premsa 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA PREVIS ASSOCIATS A PDU C-31 TRAM ST. ADRIÀ DE BESÒS – BADALONA

El Pla director abordarà com transformar la C-31 en el tram que discorre entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona (Barcelonès). Ambdues ciutats ocupen una posició estratègica en el continu metropolità, fet que les ha portat a conviure amb grans infraestructures, amb l’efecte barrera que això comporta. En el cas de la C-31, s’ha anat pacificant i transformant en el seu tram central, entre els rius Llobregat i Besòs. No obstant, passat el Besòs és encara una via segregada d’alta capacitat, amb tres carrils per sentit.

L’entorn urbà al llarg dels 6 km en què l’autopista discorre per Sant Adrià i Badalona és dens i amb les edificacions situades a poca distància de la via, que manté una amplada d’entre 70 i 90 metres. Tot i que l’àmbit que abastarà el PDU s’anirà concretant al llarg de la seva redacció, es basarà en el traçat de l’autopista i l’ordenació del seu entorn immediat, que sumen unes 84 hectàrees.

Aquest àmbit es podria estendre cap als barris adjacents per impulsar també la seva transformació i garantir la continuïtat a banda i banda de l’autopista, així com la connexió amb altres actuacions previstes, com l’ampliació de la xarxa de metro entre altres.

OBJECTIUS :

  • Millorar la connexió entre els barris situats a banda i banda de l’autopista.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica que pateixen.
  • Millorar la integració paisatgística de la infraestructura, millorar les vies i carrers complementaris i potenciar el transport públic.
  • Posar les bases per integrar totes les actuacions al voltant de la C-31 com a part d’una transformació d’abast metropolità.