Project Description

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ÀMBIT SUD CAN CLOTA ESPLUGUES DE LLOBREGAT

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI: ESPLUGUES DE LLOBREGAT
SUPERFÍCIE ÀMBIT :  16.525 m²

Projecte can clota estudis viabilitat economica
Projecte can clota estudis viabilitat economica

L’àmbit territorial de la Modificació de Pla General està ubicat al sud del casc urbà d’Esplugues de Llobregat i està format per terrenys qualificats d’industrial (22a) en sòl urbà consolidat. Els terrenys tenen la condició de  solars atès que disposen de  tots els serveis urbanístics necessaris.

Es tracta d’un àmbit de sòl urbà consolidat situat al sud del municipi d’Esplugues de Llobregat, de 16.525 m² de superfície, dividit en dos subàmbits pel carrer Josep Anselm Clavé.