Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  TÀRREGA
SUPERFÍCIE ÀMBIT: 32,63 ha

L’àmbit territorial de la Modificació de POUM inclou terrenys de sòl urbanitzable situats al nord de la població de Tàrrega, concretament entre el casc urbà consolidat i l’autovia A-2.  Cal esmentar que a l’altre costat de l’autovia està ubicat el polígon industrial més important de Tàrrega.

L’àmbit conté el traçat de la Ronda nord definit en el POUM, en aquest tram paral·lel a l’autovia A-2 i dividint l’àmbit en dos parts diferenciades: la zona nord es destina a usos majoritàriament terciaris i també usos residencials, i a la zona més propera al casc urbà es destina a equipaments i usos residencials.