Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE RIPOLLET
MUNICIPI:  RIPOLLET
APROVACIÓ DEFINITIVA:  

Es tracta d’una Modificació Puntual de PGM de 5,79 hectàrees, que té per objecte la reubicació i requalificació d’una zona industrial (22a) del PGM vigent, per tal d’adaptar-la a les modificacions viàries previstes en el Pla Territorial Metropolità i revisar els usos de les parcel·les.