Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT 
MUNICIPI:  MONTGAT   
APROVACIÓ  INICIAL CONVENI:  30/03/2017

SUPERFÍCIE ÀMBIT : 8.966m²

L’Ajuntament de Montgat es planteja la transformació i integració d’aquest territori predominantment industrial amb el teixits residencials propers, així com, l’ordenació dels tots aquells barris on és necessària una forta transformació per millorar la seva interconnexió viària.

La tasca a realitzar en l’àmbit del pla delimitat no és fàcil ja que les solucions possibles sovint estan condicionades per la presència de preexistències tant fortes com els usos i l’estructura de la propietat existents, així com per les infraestructures, l’Autopista C-31, la riera de sant Jordi, la línia del ferrocarril i la carretera Nacional N-II.