Project Description

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER PER LA MPGM ÀMBIT LES PLANES

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA – BARCELONA REGIONAL
MUNICIPI:  LES PLANES – BARCELONA
SUPERFÍCIE ÀMBIT :  223 ha

L’objectiu del treball :

– L’interès públic: Assolir un model urbà sostenible en un conjunt residencial aïllat morfològicament i funcional del nucli de la ciutat, de baixa densitat, amb complexitats de gestió dels serveis públics

L’interès del territori: Respectar la lògica natural del territori, comprendre la singularitat de l’indret al bell mig de la Serra de Collserola, preservar el curs natural de l’aigua pels torrents, garantir la connectivitat de la vegetació, i evitar riscos derivats de la implantació d’habitatges en indrets inadequats

L’interès dels habitants: Residir en el paratge de Les Planes i garantir la permanència dels habitatges de manera regulada i ordenada en coherència amb l’entorn