Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
ANY: 2018

Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis

Informe pericial per determinar la variació del valor de 5 parcel·les industrials del municipi de San Fernando de Henares (Madrid), a efectes de comprovació de l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.