Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
ANY: 2018

Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis

Informe pericial per determinar la variació del valor d’una parcel·la industrial del municipi de Torrejón de Ardoz (Madrid), a efectes de comprovació de l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.