Project Description

CLIENT:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE BADALONA
MUNICIPI:  BADALONA
ANY: 2015

Projectes-gestió-urbanística-duatis

MPGM d’àmbits discontinus. Estudi econòmic dels diferents àmbits.