Project Description

CLIENT:  GENERALITAT DE CATALUNYA – DEP. TERRIRORI O SOSTENIBILITAT
MUNICIPI:  SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA I LA LLAGOSTA
APROVACIÓ INICIAL: 30/11/2016  document d’aprovació

Superfície àmbit PDU: 112,59 ha
Usos: Logístic, industrial terciari

Més informació 

Projectes-estudis-viabilitat-economica
Projectes-estudis-viabilitat-economica

> Desenvolupament d’un centre d’activitat econòmica que aprofiti l’alta connectivitat territorial, mitjançant els grans eixos viaris, així com la seva dimensió estratègica al estar directament vinculat al transport ferroviari de mercaderies del Corredor del Mediterrani.

> Constituir una important polaritat econòmica amb la creació d’un sistema d’activitat logística entre la CIM Vallès i la terminal ferroviària.

El Pla ordena 112,59 hectàrees de terreny entre aquest dos municipis i classifica terrenys per acollir activitats logístiques, protegeix els espais fluvials del riu Besòs i la riera de Caldes i reserva sòl per a les noves infraestructures previstes, segons informa la Generalitat de Catalunya. En el cas de Santa Perpètua, actua sobre un terreny de més de vint hectàrees de superfície situat entre l’ antiga N-152, la riera de Caldes i la C-59. El Pla hi preveu un pol d’activitats logístiques, amb usos terciaris o de serveis complementaris, d’11,81 hectàrees de superfície. El document contempla 3,8 ha de zones verdes al marge esquerre de la riera de Caldes, amb l’objectiu d’integrar-se al parc lineal associat a aquesta riera. També en proposa al voltant de l’N-152 per facilitar la integració amb aquesta carretera. Els equipaments es concentren al voltant de la masia de Can Pere Gil a la Llagosta.