Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  TARRAGONA
ANY: 2014

Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis

Valoració a efectes cadastrals de les instal·lacions de dipòsits d’hidrocarburs localitzades al Port de Tarragona.