Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY : 2021

Valoració de l’edifici ‘El Molino’, situat al carrer Vila i Vilà de Barcelona.