Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  CARDEDEU
ANY: 2017

Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis
Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis

Valoració de mercat de terrenys situats en sòl urbanitzable delimitat al Sector  PP8 del Municipi de Cardedeu, Barcelona.