Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  HOSPITALET DEL LLOBREGAT
APROVACIÓ DEFINITIVA: 2017-2019

Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis
Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis

Valoració patrimonial de parcel·les ARE La Remunta.