Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
MUNICIPI: VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ANY : 2017 – 2020

APROVACIÓ DEFINITIVA:  7/02/2020  més informació 
més informació 

Projectes-estudis-viabilitat-economica
Projectes-estudis-viabilitat-economica-duatis
Àmbit MP POUM: 89.370 m² 100 %
Àmbit SUC: 2.793 m²  3 %
Àmbit PMUs: 86.577 m²  97 %

Usos: 67% residencial; 33% activitat econòmica

Sòl Sostre
Àmbit PMUs: 86.577 m²  137.038 m²st
PAU 26: 12.017 m²  17.036 m²st
PAU 27: 19.418 m²  35.019 m²st
PAU 28: 42.215 m²  62.635 m²st
PAU 29: 12.929 m²  22.348 m²st