Project Description

CLIENT:  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
MUNICIPI:  SANTA COLOMA DE GRAMENET
ANY: 2013

Més informació 

Projectes-gestió-urbanística-duatis

Avaluació econòmica.
Estudis previs delimitació d’àmbits d’actuació.

El Pla d’ordenació per a Santa Coloma de Gramenet té l’objectiu d’organitzar en un període de deu anys (del 2015 al 2025) els espais lliures d’aquesta ciutat, interconnectar-los amb espais públics de qualitat, posant ordre a la situació urbanística de moltes parcel·les i, alhora connectar-los amb els dos grans pulmons verds que ja té Santa Coloma, que són el parc fluvial del Besòs i la muntanya de la Serra de Marina.