Project Description

CLIENT: FUNDACIÓ LA CAIXA
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY : 2020

Estudi econòmic i financer de la modificació de PGM per la implantació d’un Centre de Recerca Biomèdica a Barcelona.