Project Description

CLIENT: PARTICULAR
MUNICIPI:  SANT ANDREU DE LLAVANERES
ANY : 2021

Estudi econòmic i financer i informe de sostenibilitat econòmica del Pla de Millora Urbana Massorrà de Sant Andreu de Llavaneres.