Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
MUNICIPI: LA LLAGOSTA
ANY : 2021

Estudis previs de càlculs de viabilitat econòmica de la UA 11 – Can Xiquet a la Llagosta.