Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
MUNICIPI:  VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ANY : 2022

Informe d’avaluació econòmica financera del pla parcial urbanístic Sector SUD 4 la Pelegrina a Vilafranca del Penedès.