Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
MUNICIPI:  SANT FRUITÓS DE BAGES
ANY : 2022

Informe d’avaluació econòmica financera i informe de sostenibilitat econòmica per incloure als treballs de la Modificació Puntual del PGOU de Sant Fruitós de Bages.