Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE FIGUERES
MUNICIPI:  FIGUERES
ANY: 2017

Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis
Projectes-Valoraciones-peritatges-duatis

Informe del valor de l’edificació de l’antiga presó de Figueres i dels terrenys destinats a sistemes públics. Figueres.