Project Description

CLIENT: PARTICULAR
MUNICIPI: PERALADA
ANY : 2022

Informe econòmic i financer i informe de sostenibilitat econòmica de la Modificació Puntual del POUM de Peralada, en el sector Montserrada I, II i en l’àmbit previst per a l’ITSE.

Aprovació inicial:

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de dia 15 de setembre de 2022, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 9 del POUM de Peralada del sector de lITSE i les Montserrades.

més informació