Project Description

Modificació puntual del Pla General Metropolità per un 22@ més sostenible i inclusiu.

CLIENT: AJUNTAMENT DE BARCELONA
MUNICIPI: BARCELONA
APROVACIÓ DEFINITIVA : 31/05/2022

més informació

Un 22@, més inclusiu i sostenible

L’any 2000, es va aprovar el Pla 22@ que establia les directrius perquè 200 hectàrees de sòl industrial al districte de Sant Martí es transformessin en un pol d’activitat econòmica integrat en barris amb una mixtura d’usos equilibrada.

Després de més de 15 anys de desenvolupament, es van evidenciar la necessitat de donar resposta als nous reptes urbans, socials i econòmics. Així, el 2017 l’Ajuntament va iniciar una reflexió participada amb el conjunt d’agents del territori amb l’objectiu de traçar el full de ruta compartit que pogués guiar la transformació futura del Poblenou. Al procés Repensem 22@ han participar més de 1.000 persones de diferents entitats i sectors.

Fruït d’aquesta reflexió, se signava el 2018 el document del pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible” amb agents de la quadruple hèlix: ciutadania, sector econòmic, universitats i administracions públiques. Un any més tard, aquell acord va permetre desenvolupar el document de criteris que va establir les bases de la MpPGM per un 22@ més inclusiu i sostenible, que actualment es troba en fase d’aprovació inicial.

La proposta urbanística per l’àmbit 22@ és el desenvolupament d’una estratègia de Regeneració Urbana, que té per objectiu consolidar els teixits i els usos existents, amb gran valor social, identitari i empresarial, però també la transformació d’alguns àmbits per a aconseguir una ciutat mixta i de qualitat ambiental.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/mpgm22@/ca/