Project Description

CLIENT:  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
MUNICIPI:  SANT VICENÇ DELS HORTS
ANY: 2013

Projecte-Urbanísitc-Sant-Vicenç-Horts
Projecte-Urbanísitc-Sant-Vicenç-Horts

Avaluació econòmica.
Estudis previs delimitació d’àmbits d’actuació.

Modificació puntual del Pla general metropolità per a la consolidació del Parc del Pi Gros.

La millora en l’equilibri de la distribució de l’espai lliure públic dins del municipi s’obté mitjançant actuacions de trasllat de reserves d’espais lliures des d’una situació perifèrica, que gaudeix de més dotacions, a una posició central, més densa en quant a població i menys dotada.

Les reserves traslladades es situen completant i consolidant el Parc del Pi gros.
La modificació puntual proposa també actuacions per la millora de la funcionalitat i l’accessibilitat a diferents espais lliures i equipaments previstos pel planejament. Aquestes actuacions faciliten la relació dels barris més perifèrics amb el nucli urbà central.

Area: 169.135 m²

Aprovació definitiva: 14/09/2018

Drafting team: Francesc Tobella, Cristian Gómez (arquitectes – AMB), Eva Blay (geògrafa – AMB), Núria Jiménez, Irene Puig (estudiants d’arquitectura – AMB) / Gemma Segura (assessorament jurídic) / Bymyeco (sostenibilitat ambiental) / Jordi Duatis (avaluació econòmica i financera)

Supervision and coordination: Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d’Urbanisme – AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic – AMB)