Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA
MUNICIPI:  SANT QUIRZE DE SAFAJA
ANY : 2021

Modificació Puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sant Quirze de Safaja en l’àmbit de Sola de Boix III. 2021