Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT
MUNICIPI:  EL PRAT DEL LLOBREGAT
APROVACIÓ INICIAL :  juliol 2020 

Projectes-estudis-viabilitat-economica-duatis
Projectes-estudis-viabilitat-economica-duatis
4 SECTORS SÒL ÀMBIT SOSTRE
La seda 141.943 m² 181.000 m²st
Entorn Estació Intermodal 82.287 90.000
Paperera 114.454 155.000
Urgoiti-Ponsich 35.337 60.000
4 SECTORS SÒL ÀMBIT SOSTRE
La seda 80% 20%
Entorn Estació Intermodal 70% 30%
Paperera 70% 30%
Urgoiti-Ponsich 90% 10%