Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA – BARCELONA REGIONAL
MUNICIPI:  BARCELONA
APROVACIÓ DEFINITIVA: 11/07/2018 ( BOPB 02/08/2018)

Superfície àmbit: 748.689 m²
Superfície total: 1.184.658 m² st

  • Sostre residencial: 869.238 m²
  • Activitats econòmiques: 315.420 m²