Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
APROVACIÓ DEFINITIVA: 15/05/2018

Document aprovació definitiva 

MPGM-Barça-estudis-viabilitat-economica-duatis-
Projectes MPGM FCB estudis viabilitat economica
Projectes MPGM FCB estudis viabilitat economica

La MPGM comprèn bàsicament dos actuacions diferenciades:

  1. La reordenació de l’àmbit qualificat d’equipament privat (7a), on es modifica la intensitat dels usos, així com es produeixen algunes modificacions de vials (5) i espais lliures (6).
  2. La creació d’una Actuació de transformació urbanística, amb canvi d’ús de equipament a (7a) a clau 18 (oficina / hoteler)  i increment d’aprofitament

Superfície total àmbit: 111.768 m² sòl
Superfície total sostre: 153.000 m² sostre
Nombre d’habitatges: 1.624 (50% en règim de protecció pública)

Usos previstos / sostre:

  • Hoteler: 15.000 m² sostre
  • Residencial lliure: 78.000 m² sostre
  • Residencial protegit: 52.000 m2 sostre
  • Terciari: 8.000 m² sostre