Project Description

CLIENT:  GENERALITAT DE CATALUNYA – DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
MUNICIPI:  SÚRIA, SALLENT, BALSARENY I CALLÚS
APROVACIÓ DEFINITIVA: 19/09/2018

més informació 

Projectes-Bages-Viabilitat-Econòmica
Projecte-Bages-Viabilitat-Econòmica

El PDU es va aprovar inicialment per primera vegada l’octubre de 2016 i es va sotmetre a informació pública, rebent un total de 48 informes i escrits d’al·legacions.

Amb la voluntat de posar a l’abast dels ajuntaments i de la ciutadania aquests canvis, el Departament de TES va aprovar inicialment el PDU per segona vegada i el va tornar a sotmetre a informació pública i a consulta dels ajuntaments.

Per tal de copsar la rellevància de comptar amb aquest instrument de planejament, cal dir que el mineral que s’extreu al Bages és un recurs públic regulat que s’explota per mitjà d’empreses concessionàries. L’activitat minera és estratègica pels llocs de feina que crea a la comarca, uns 400 directes, i pels seus efectes multiplicadors per a l’economia catalana, amb 4.000 llocs de treballs més indirectes.

Així, el Pla director abasta 11 municipis:  Cardona, que es va incorporar durant la segona aprovació inicial, juntament amb Súria, Sallent i Balsareny, on es preveuen actuacions urbanístiques concretes, i Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós del Bages, Talamanca, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor, que podrien acollir infraestructures de pas i actuacions de restauració ambiental.

El PDU abasta tots els municipis que allotgen qualsevol tipus activitat minera a la comarca, garantint la coherència i la visió de conjunt.

Objectius:
  1. Garantir un encaix urbanístic, ambiental i d’infraestructures adequat de la segona planta de sal vacuum i altres instal·lacions de valorització

  2. Establir les cauteles necessàries a Sallent i la conca del Llobregat per una retirada ordenada de l’activitat minera i la creació de nous espais d’oportunitat econòmica

  3. Establir els mitjans per a la progressiva eliminació dels dipòsits salins i la restauració dels espais que ocupen

  4. Garantir el desenvolupament sostenible de l’activitat minera i la indústria associada en el futur