Project Description

CLIENT:  GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE TERRITORI
MUNICIPI: ABRERA, MARTORELL I SANT ESTEVE DE SESROVIRES

APROVACIÓ  INICIAL  19/06/2018

APROVACIÓ PROVISIONAL : 7/08/2020

APROVACIÓ DEFINITIVA : 16/10/2020  DOGC núm 8248

Projectes-estudis-viabilitat-economica
Projectes-estudis-viabilitat-economica
Projectes-estudis-viabilitat-economica
4 SECTORS SÒL ÀMBIT SOSTRE
Sector 1 (SEAT) 1.192.104 m² 507.848 m²st
Sector 2 Can Cases 58.428 m² 39.486 m²st
Sector 3 Xàmenes 519.156 m² 196.072 m²st

Usos: activitat econòmica

Objectiu del PDU:

La delimitació i execució d’un centre d’activitat econòmica vinculat a la indústria automobilística.
La construcció d’un doble sistema d’espais lliures, que permeti preservar els valors ambientals de l’àmbit i, alhora, minimitzar l’impacte paisatgístic dels nous usos proposats.
Millorar la connectivitat del territori, tot garantint un model de mobilitat sostenible.
Proposar una ordenació que conjugui les necessitats d’activitat econòmica amb la integració dels teixits residencials de l’entorn.