Project Description

ESTUDI ECONÒMIC i FINANCER DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ

CLIENT:  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
MUNICIPI:  ÀREA METROPOLITANA 
APROVACIÓ : 

més informació 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona està redactant el Pla director urbanístic metropolità (PDU), en compliment de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, que li atorga les competències urbanístiques per establir les principals línies de desenvolupament en matèria urbanística sobre el  territori metropolità, que està format per 36 municipis.

L’aprovació del PDU donarà pas a la substitució del Pla General Metropolità (PGM), vigent des del 1976, que abasta 27 municipis i que, juntament amb els planejaments generals dels 9 municipis restants, ha permès construir les ciutats que tenim avui en dia. Després de 40 anys i més d’un miler de modificacions del PGM, les necessitats actuals de la societat i el territori demanen enfocar d’una altra manera el planejament urbanístic. Rehabilitar la ciutat ja construïda, atendre la diversitat dels espais oberts i els requeriments mediambientals i posar el focus en les necessitats de les persones són alguns dels principals objectius del PDU metropolità.

La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model clarament participatiu en el desenvolupament dels plans urbanístics, que prioritza tant la informació sobre els treballs de documentació i anàlisi com la participació activa en les diferents fases del procés. Amb aquest objectiu, l’Avanç del PDU, que va ser aprovat el 26 de març de 2019, incorpora el programa de participació ciutadana on s’exposa com hem entès la participació des de l’inici de la redacció del Pla, detalla les accions dutes a terme i defineix el marc de col·laboració amb els diferents agents que prendran part en la redacció del Pla en totes les etapes de tramitació.