Project Description

PDU PER ORDENAR L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES A ST. ADRIÀ DEL BESÒS

CLIENT: CONSORCI DEL BESÒS – GENERALITAT DE CATALUNYA
MUNICIPI:  SANT ADRIÀ DEL BESÒS
APROVACIÓ INICIAL : 7/08/2020

INFORMACIÓ  APROVACIÓ INICIAL 

més informació

projectes-estudis-viabilitat-economica
Projectes-estudis-viabilitat-econòmica
Projectes-estudis-viabilitat-economica

Superfície àmbit: 326.712 m²

Sostre total: 275.900 m²st

41% del sostre destinat a activitat econòmica:

(Oficines, comercial, hoteler)

59 % del sostre residencial :

( 70% habitatge lliure – 30% habitatge protegit  HPO)

L’àmbit d’aquest PDU, tot i que s’anirà concretant al llarg de la seva redacció, proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situades al litoral Metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran d’aproximadament 92 hectàrees on es troben actualment magatzems i àrees industrials.

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició estratègica i molt ben comunicada dins de la ciutat metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el marc dels processos de millora del front litoral metropolità.