Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2017

Projectes-gestió-urbanística-duatis
Projectes-gestió-urbanística-duatis
Projectes-gestió-urbanística-duatis

PMU ZONA 22@.
Càlcul de l’equivalent econòmic del 10% de cessió d’aprofitament. BARCELONA