Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA, BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ.
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2018

Projectes-Estudis-Immobiliaris-Duatis

Revisió de l’Informe econòmic per a la modificació del Pla General Metropolità per la obtenció d’Habitatge de Protecció Pública al sòl urbà consolidat de Barcelona per a l’aprovació definitiva.

5/12/2018 aprovada definitivament la Modificació del Pla General Metropolità per a la obtenció d’habitatge de protecció pública en el sòl urbà consolidat de Barcelona (MPGM), i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 14 de desembre de 2018.