Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE BARCELONA

MUNICIPI: BARCELONA

ANY: 2021

Valoració de la finca ubicada al carrer Vallirana, de Barcelona.