Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  GAVÀ (BARCELONA)
ANY: 2018

Projectes-gestió-urbanística-duatis
Projectes-gestió-urbanística-duatis

Valoració pel projecte de reparcel·lació de les construccions i dels valors de repercussió de sòl.