Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY : 2021

Valoració del cànon anual de la concessió del solar situat al carrer de torre melina de Barcelona,  actualment ocupat per l’hotel Juan Carlos I.