Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE GIRONA
MUNICIPI:  GIRONA
ANY : 2020

Estudi de l’impacte dels habitatges d’ús turístic en el mercat del lloguer tradicional a la ciutat de Girona.