Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
MUNICIPI:  CALONGE I SANT ANTONI
ANY : 2021

Estudi de viabilitat econòmica de la promoció d’habitatge a l’av catalunya (pau29a i pau 29b) a Sant antoni de Calonge.