Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
MUNICIPI: CALONGE I SANT ANTONI
ANY :2021

Estudi de viabilitat econòmica de la promoció d’habitatge en règim lliure al carrer Anselm Clavé  (PAU 21  “Castell Fontova”) a Calonge.