Project Description

CLIENT: AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

MUNICIPI: CALONGE I SANT ANTONI

ANY : 2021

Estudi de viabilitat econòmica  i financera de la promoció d’habitatge en règim de lloguer al passeig d’hivern 10 a 16 a Calonge (Girona).