Project Description

CLIENT: BARCELONA

ESTUDI ECONÒMIC DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS D’ALLOTJAMENT DOTACIONALS. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LES RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS A  BARCELONA.