Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA, BARCELONA ACTIVA.
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2016

projectes-estudis-immobiliaris-duatis

Impacte del lloguer vacacional al mercat de lloguer residencial de Barcelona.
(Col·laboració amb Maria Buhigas, arquitecta).

Descarregueu aquí el document sencer