Project Description

CLIENT:  GENERALITAT DE CATALUNYA
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2012

estudi-immobiliaris-duatis

Publicació: «L’accés a l’habitatge mitjançant crèdit hipotecari.»

ISBN 978-84-393-2871-1

SINOPSIS :

A partir d’informacions que les institucions financeres demanen a l’hora de concedir un crèdit hipotecari, aquest estudi presenta diversos aspectes relacionats amb la compra d’un habitatge: el perfil socioeconòmic del comprador, el tipus d’ habitatge, les característiques de l’habitatge i les condicions del finançament.